Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-11-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. lapkričio 22 d. 15. 00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre 2022 metams patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitai. 9 programa.
Posėdžio data:
2021 m. lapkričio 22 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top