Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2021 m. spalio 27 d. (trečiadienį) 16:00 val. vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis (pridedama komiteto darbotvarkė). Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (313 kab.). Maloniai primename, kad komitete laukiame turinčiųjų galimybių pasus, o patalpose prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes ar kitas priemones. Neturintiems galimybių paso bus sudarytos sąlygos prisijungti per ZOOM.
DARBOTVARKĖ:
1. „Dėl pritarimo Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Vaikų dienos centro „Atžala“ kapitalinis remontas“ ir dalinio finansavimo skyrimo”, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė;
2. „Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise”, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis;
3. „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-756 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” pakeitimo”, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis;
4. „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą”, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas, Vita Valaitienė;
5. „Dėl pavadinimo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos Vilkaviškio miesto gatvei”, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas, Vita Valaitienė;
6. „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-657 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo”, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąja specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas, Vita Valaitienė;
7. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2021 m. spalio 27 d. 16.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top