Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-27 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. spalio 27 d. 10.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų, esančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
3. Dėl žemės mokesčio.
4. Išvažiuojamasis posėdis dėl kapinių atliekų tvarkymo ir naujai projektuojamo Vilkaviškio pėsčiųjų tako.
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. spalio 27 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top