Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. spalio 25 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-280 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-283 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1215 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-281 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1281 „Dėl maitinimo normos ir fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo“ pakeitimo“ svarstymas.
4. Kiti klausimai, informacija.


Posėdžio data:
2021 m. spalio 25 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top