Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. spalio 25 d. 15. 00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito šv. Kazimiero namuose.
2. Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito šv. Kazimiero namuose.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-487 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-217 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B-TS-725 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Posėdžio data:
2021 m. spalio 25 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top