Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-09-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 22 d. 10.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl VŠĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.
3. Kt. klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. rugsėjo 22 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks 201 kabinete.
Scroll to Top