Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-09-20 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. rugsėjo 20 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono sporto mokyklos buveinės adreso pakeitimo, nuostatų patvirtinimo,“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto ,,Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto ,,Dėl atlyginimo dydžio už Vilkaviškio rajono sporto mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo“ svarstymas.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros ir meno paraiškų finansavimo tvarkos aprašo.
9. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2021 m. rugsėjo 20 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
Scroll to Top