Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-09-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. rugsėjo 20 d. 15. 00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre.
4. Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
5. Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Posėdžio data:
2020 m. rugsėjo 20 d. 15. 00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top