Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. rugpjūčio 25 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (313 kab.).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B-TS-704 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kybartų „Rasos“ mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
3. Dėl pritarimo teisinės analizės, steigiant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę, rengimui.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1163 „Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą“ pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubo projektui „F.A.N.A.S (fizinis aktyvumas ir neįgalumas – akivaizdžiai suderinama“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kybartų socialinių paslaugų centrui.
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
10. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinei mokyklai.
11. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio rajono sporto mokyklai.
12. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
16. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
17. Dėl valstybės turto panaudos sutarties pratęsimo.
18. Dėl pritarimo Laikrodžio bokšto statybai.
19. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-680 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-36 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo.
21. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-38 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo.
22. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2021 m. rugpjūčio 25 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės salėje.
Scroll to Top