Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-26 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
2021 m. rugpjūčio mėn. 26 d. (ketvirtadienį) 10 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje, S. Nėries g. 1, 105 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2020 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo ataskaitos.
2. Dėl atliktų auditų rezultatų.
3. Dėl pavedimo atlikti Mero fondo 2020 m. išlaidų teisėtumo auditą.
4. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 105 kab.
Scroll to Top