Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. rugpjūčio 24 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B-
TS-704 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Asociacijos Šokio studija „Šokantys bateliai“ prašymo svarstymas.
6. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. rugpjūčio 24 d. 13.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top