Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. rugpjūčio 23 d. 12.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono socialinių paslaugų įstaigose.
DARBOTVARKĖ:
1. Vizitas Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre, Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose, Vilkaviškio rajono Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namuose, Vilkaviškio rajono Šiaudiniškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centre.
2. Dėl dienos socialinės globos paslaugos kainos Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre nustatymo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimo Nr. B-TS-64 „Dėl paramos komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo.
Posėdžio data:
2021 m. rugpjūčio 23 d. 12.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Vilkaviškio rajono socialinių paslaugų įstaigose.
Scroll to Top