Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. rugpjūčio 16 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-460, pakeitimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-458, pakeitimo“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-353 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto „Dėl atlyginimo dydžio už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto „Dėl mokymo lėšų, skirtų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais patikslinimo“ svarstymas.
9. Asociacijos Šokio studija „Šokantys bateliai“ prašymo svarstymas.
10. Kiti klausimai
Posėdžio data:
2021 m. rugpjūčio 16 d. 13.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės salėje.
Scroll to Top