Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-06-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. birželio 22 d. 10.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Pagramdų kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos (MSNA) nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo.
5. Dėl siūlymo UAB „Vilkaviškio vandenys“ išpirkti iš savininko vandens tiekimo infrastruktūros objektą.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-656 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-518 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo“ pakeitimo.
8. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-691 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Kt. klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. birželio 22 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top