Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-06-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. birželio 21 d. nuo 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2020 metų veiklos ataskaitai “ svarstymas.
5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitai2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželi „Kregždutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
13. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
14. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
15. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1148, pakeitimo“ svarstymas.
16. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1067, pakeitimo“ svarstymas.
17. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2021 m. birželio 21 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top