Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. gegužės 26 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio architektūros biuras“ 2020 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2020 metų veiklos ataskaitai
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo
8. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams
9. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2021 metams
10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams
11. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2022 metams
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kybartų socialinių paslaugų centrui
17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui
18. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo
19. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo
20. Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo
21. Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
22. Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos kaimų gatvėms
23. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2021 m. gegužės 26 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top