Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. gegužės 25 d. 10.00 val., nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2021 metams.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.
5. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2022 metams.
6. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo.
7. Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Kt. klausimai.

Posėdžio data:
2021 m. gegužės 25 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
Komiteto posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top