Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. gegužės 25 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
5. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2021 metams.
6. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 m.
metams.
7. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2022 metams.
8. Dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-
1179 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Savivaldybės tarybos posėdžiui pateiktų sprendimų projektų aptarimas:
9.1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“
2020 m. veiklos ataskaitai;
9.2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 m.
veiklos ataskaitai;
9.3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020
m. veiklos ataskaitai;
9.4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai;
9.5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai;
9.6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kybartų darna“ 2020 m. veiklos ataskaitai;
9.7. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjų jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo.
10. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. gegužės 25 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top