Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. gegužės 24 d. 14. 30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-532 „Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl sutikimo pratęsti L. D. gyvenimo laikotarpį Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-65 „ Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-62 „ Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo” 1 punkto pakeitimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 „ Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo” skyrimo” 1 punkto pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Posėdžio data:
2021 m. gegužės 24 d. 14.30 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top