Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-05-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
2021 m. gegužės 18 d. 10 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl žemės sklypų formavimo kaimiškose Vilkaviškio rajono teritorijose.
2. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. gegužės 18 d. 10 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top