Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-29 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
2021 m. balandžio 29 d. (ketvirtadienį) 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl atlikto „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės bendruomenių projektų vykdymui, panaudojimo audito” rezultatų.
2. Dėl atlikto „Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programai skirtų biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo audito” rezultatų.
3. Dėl atlikto „Dėl Neformalaus vaikų švietimo lėšų panaudojimo efektyvumo audito” rezultatų.
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. balandžio 29 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top