Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-28 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. balandžio 28 d. 15:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (tarybos ir mero) 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti.
6. Dėl pritarimo Karklinių kaimo bendruomenės projektui „Karklinių bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-163 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo.
13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
14. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tvirtinimo.
15. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021-2025 metų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020–2021 metų investicijų plano į Vilkaviškio šilumos ūkį derinimo.
17. Dėl įgaliojimų, valdant viešąjį transportą, suteikimo.
18. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.
20. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui.
22. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-86 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
23. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2021 m. balandžio 28 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top