Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. balandžio 27 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje nuotoliniu būdu. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09 Meeting ID: 942 700 0919 Passcode: 95123
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltisches Haus“ atleidimo nuo nekilnojamojo
turto mokesčio.
2. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Savivaldybės tarybos posėdžiui pateiktų sprendimų projektų aptarimas.
5. Savivaldybės tarybos gegužės mėn. planuojamam posėdžiui parengtų sprendimų
projektų aptarimas:
5.1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo;
5.2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams;
5.3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2021 metams;
5.4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021
metams;
5.5. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2022 metams.
6. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2021 m. balandžio 27 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top