Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. balandžio 26 d. nuo 10 val. iki 14.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. B-TS- 56, pakeitimo“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
13. Sprendimo projekto „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 metais, paskirstymo kriterijų nustatymo ir lėšų paskirstymo Vilkaviškio rajono švietimo įstaigoms“ svarstymas.
14. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
15. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ svarstymas.
16. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2021 m. balandžio 26 d. 10 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top