Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-24 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. kovo 24 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1353 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“ pakeitimo.
4. Dėl pritarimo Kisiniškių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei.
7. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“.
8. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.
10. Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-656 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo.
12.Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaitai.
13. Informacijos, pareiškimai, paklausimai: Dėl pritarimo Karklinių kaimo bendruomenės projekto „Karklinių bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“ idėjai.

Posėdžio data:
2021 kovo 24 d. 16.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top