Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. kovo 22 d. nuo 13 val. iki 14.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu. PRISIJUNGIMAS: https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto „Dėl kriterijų lėšų, skirtų 2021 metais konsultacijoms mokiniams, savivaldybėje“ svarstymas.
12. Kiti klausimai, informacija.


Posėdžio data:
2021 m. kovo 22 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top