Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. kovo 22 d. 14.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai;
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2020 m. veiklos ataskaitai;
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo;
4. Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo;
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1154 „Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo;
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo;
7. Dėl pritarimo Karklinių kaimo bendruomenės projekto „Karklinių bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“ idėjai.
Posėdžio data:
2021 m. kovo 22 d. 14.30 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top