Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. kovo 22 d. 10.00 val., nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
2. Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl pritarimo Kisiniškių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui.
6. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. kovo 22 d. 10.00 val.,
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top