Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-24 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2021 m. vasario 24 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo
2.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo
3.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
4.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo
5.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
6.Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui
7.Dėl pritarimo projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui
8.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
9.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo NR. B-TS-500 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
10.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
11.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
12.Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį
13.Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo
14.Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Vilkaviškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų pakeitimo
15.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
16.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
17.Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos patvirtinimo
18.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo
19.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
20.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai grafiko patvirtinimo
21.Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
22.Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2021 m. vasario 24 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top