Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-23 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. vasario 23 d. 10.00 val., nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
4. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Kiti klausimai
Posėdžio data:
2021 m. vasario 23 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top