Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. vasario 22 d. nuo 13 val. iki 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas
5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
9. Kiti klausimai, informacija.

Posėdžio data:
2021 m. vasario 22 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top