Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-28 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Komiteto pirmininko pavaduotojas Rimvydas Palubinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. sausio 28 d. 16 00 val., nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelio ženklai“.
2. Dėl kitos paskirties valstybės žemės sklypo perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų melioracijos programos patvirtinimo.
4. Dėl gauto Violetos Vinciūnienės prašymo svarstymo.
5. Dėl valstybinės žemės įtraukimo į neprivatizuojamų plotų sąrašą ir jų priskyrimo visuomenės poreikiams.
6. Kiti klausimai

Posėdžio data:
2021 m. sausio 28 d. 16 00 val.,
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab
Scroll to Top