Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. sausio 26 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio miesto ekonominės plėtros galimybių studijos rengimui.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
6. Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelio ženklai“.
8. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto svarstymas.
9. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. sausio 26 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje nuotoliniu būdu.
Scroll to Top