Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. sausio 25 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1214 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
4. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2021 m. sausio 25 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top