Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. sausio 25 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo;
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo;
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2021 metų 9 programos biudžeto projekto;
5. Dėl Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nario delegavimo į NVO tarybą;
6. Dėl socialinės paslaugos „Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas“ Vilkaviškio rajono savivaldybėje.Posėdžio data:
2021 m. sausio 25 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top