Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-12 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2021 m. sausio 12 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ svarstymas.
3. Dėl komisijos nario delegavimo į Vilkaviškio rajono Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisiją.
4. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2021 m. sausio 12 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top