Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-12-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. gruodžio 21 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo“ svarstymas.
2. Sausio mėnesio tarybai rengiamo sprendimo projekto „Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centas“ teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ svarstymas.
3. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2020 m. gruodžio 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top