Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-12-18 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. gruodžio 18 d. (penktadienį) 15 val. nuotoliniu būdu vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
2. Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
4. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
5. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
7. Dėl valstybės turto nurašymo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-474 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
12. Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
14. Dėl pritarimo projekto „Specialiųjų poreikių vaikų psichinės gerovės ir socialinės integracijos stiprinimo per sveiką gyvenseną modelio diegimas“ įgyvendinimui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.
15. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui.
16. Informacijos, pareiškimai, paklausimai (2021 m. sausio mėn. 3 (trijų) rengiamų tarybos sprendimų projektų pristatymas (Investicijų ir strateginio planavimo skyrius).


Posėdžio data:
2020 m. gruodžio 18 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top