Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-12-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2020 m. gruodžio 18 d. 11 00 val., nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo.
3. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo4. Dėl UAB „Viktorijos kepyklėlė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
5. Dėl valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams.
7. Kt. klausimai, diskusijos.
Posėdžio data:
2020 m. gruodžio 18 d. 11 00 val.,
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab
Scroll to Top