Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. gruodžio 16 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 2021 metams patvirtinimo.
2. Dėl maitinimo normatyvo Vilkaviškio Socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2021 metais tvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. Sprendimo Nr. B-TS-1154 „Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. Sprendimo Nr. B-TS-258“ Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems, paskyrimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. Sprendimo Nr. B-TS-62 „ Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ 1 punkto pakeitimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės įstatų patvirtinimo.
9. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
10. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano pakeitimo.
Posėdžio data:
2020 m. gruodžio 16 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top