Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. lapkričio 25 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl UAB „Viktorijos kepyklėlė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
3. Dėl buto pirkimo.
4. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei.
5. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui.
6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui.
7. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
8. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
9. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai.
10. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Virbalio pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
11. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Gražiškių gimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
12. Dėl pritarimo Sūdavos kaimo bendruomenės projektui „Socialinės paslaugos kaimo gyventojams“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos patvirtinimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-567 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
16. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-554 „Dėl Vilkaviškio rajono priemiestinio ir Vilkaviškio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.

Posėdžio data:
2020 m. lapkričio 25 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top