Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2020 m. lapkričio 24 d. 16 val. 00 min. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-
TS-1179 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,BALTISCHES HAUS“ atleidimo nuo žemės
mokesčio.
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio Autoklubas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo.
5. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2020 m. lapkričio 24 d. 16 val. 00 min.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top