Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. lapkričio 23 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuostatų pakeitimo ir naujos redakcijos patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1280 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Dėl Švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo pokyčių.
4. Dėl VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ patalpų nuomos įkainių.
5. Kiti klausimai, informacija.

Posėdžio data:
2020 m. lapkričio 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top