Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. lapkričio 23 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose patvirtinimo.
2. Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre 2021 metams patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-65 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. Sprendimo Nr. B-TS-1105 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties sudarymo.
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties sudarymo.
7. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties sudarymo.
Posėdžio data:
2020 m. lapkričio 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top