Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-10-28 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. spalio 28 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-334 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, rengiant techninį projektą „Mišrių socialinių paslaugų centro įrengimas pastate, esančiame Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav. (unikalus Nr. 3998-2008-3012), pakeičiant pastato paskirtį“, pasirašymui.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją.
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
6. Dėl pritarimo susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos „Jotvingių kraštas – Jatvingia“ sukūrimo pasirašymui.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-190 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
11. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl buto pardavimo.
14. Dėl buto pirkimo.
15. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo.
16. Dėl Nenaudojamų, apleistų bei neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje aprašo tvirtinimo.
17. 1 variantas Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2 variantas Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
18. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties patvirtinimo.
19. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. spalio 28 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top