Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-10-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. spalio 26 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos skyrių veiklos analizė.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. Sprendimo Nr. B-TS-140 „ Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-97 „Dėl mokymo lėšų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
5. Gauto prašymo ,,Dėl meno mokyklos steigimo Vilkaviškyje“ svarstymas.
6. Kiti klausimai, informacija.

Posėdžio data:
2020 m. spalio 26 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top