Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-09-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. rugsėjo 23 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
2. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius.
3. Dėl buto pardavimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl UAB „Sanus“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
6. Dėl V. Jalinsko individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
7. Dėl Ritos Jankauskienės stomatologino kabineto atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
8. Dėl O. K. Greimienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
9. Dėl V. Galeckienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
10. Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
11. Dėl Alinos Burbienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
12. Dėl Gintarės Kinderienės įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
13. Dėl D. Žitkauskienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
14. Dėl R. K. atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
15. Dėl V. B. atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
16. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo.
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bei Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų aprobavimo.
18. Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio mieste, viešųjų vietų schemos patvirtinimo.
19. Dėl pritarimo rengti techninį projektą „Mišrių socialinių paslaugų centro įrengimas pastate, esančiame Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav. (unikalus Nr. 3998-2008-3012), pakeičiant pastato paskirtį“.
20. Dėl pritarimo Asociacijos „Pagalba ir Partnerystė“ projektui „Pagalba ir partnerystė – kaimo žmogui“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
21. Dėl pritarimo projekto „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
22. Dėl pritarimo projekto „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
23. Dėl Vilkaviškio rajono priemiestinio ir Vilkaviškio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašų patvirtinimo.
24. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. rugsėjo 23 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top