Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-09-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. rugsėjo 21 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-495 ,,Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo svarstymas;
2. Sprendimo projekto ,,Dėl mokesčio dydžio už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo“ svarstymas;
3. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, nuostatų 13 punkto pakeitimo“ svarstymas.
4. Gauto prašymo ,,Dėl meno mokyklos steigimo Vilkaviškyje“ svarstymas

5. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2020 m. rugsėjo 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Scroll to Top