Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-09-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. rugsėjo 21 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl papildomų lengvatų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-214 “ Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl sutikimo pratęsti V.D. gyvenimo laikotarpį VšĮ Alvito šv. Kazimiero namuose.
5. Dėl sutikimo pratęsti N.N. gyvenimo laikotarpį VšĮ Alvito šv. Kazimiero namuose.
6. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo.
Posėdžio data:
2020 m. rugsėjo 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top