Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-08-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. rugpjūčio 26 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-314 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
3. Dėl pritarimo dalyvauti konkurse-projekte „Išmanusis miestas“ ir finansavimo skyrimo
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo kartu su partneriu viešąja įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendinamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ ir dalinio finansavimo skyrimo
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių pakeitimo
6. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinės ataskaitos tvirtinimo
9. Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą
10. Dėl buto pardavimo
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise
13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
14. Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
15. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
16. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-142 ,,Dėl prašymo perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus“ pakeitimo
17. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklai
18. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinei mokyklai
19. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijai
20. Dėl leidimo įsigyti lengvąjį automobilį
21. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
22. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-579 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
23. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-243 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
24. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
25. Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo
26. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B-TS-240 „Dėl įgaliojimo organizuoti švietimo įstaigų vadovų konkursus“ pripažinimo netekusiu galios
27. Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“
28. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. rugpjūčio 26 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top